Procés participatiu

Com serà La Model del futur? Aquesta és la pregunta que l’administració, el veïnat, les entitats i els comerciants d’aquesta zona de la ciutat han de respondre durant el 2018. L’Ajuntament ha posat en marxa a hores d’ara diverses activitats temporals, però són els actors implicats en aquest procés de recuperació i transformació els que hauran de decidir el projecte d’actuació definitiu.

Durant els darrers mesos de 2017, el Grup Impulsor i de Seguiment (format per la Comissió de Seguiment de La Model, la Comissió de Seguiment del Consell de Barri, la Plataforma “Fem nostra La Model” i altres entitats) va treballar per posar les bases del debat ciutadà, que se celebrarà aquests primers mesos de 2018 amb tot el veïnat i que se centrarà en determinats eixos:

  • Mantenir els 14.000 m2 de verd previst al Pla General Metropolità amb entitat pròpia.
  • Incloure entre 12.000 i 18.000 m2 de sostre d’habitatge públic de lloguer.
  • Crear un Espai Memorial.
  • Preservar el valor patrimonial i posar en valor la singularitat de l’edifici.
  • Dotar els barris dels equipaments de proximitat necessaris, actualitzant la llista compromesa en el Pla Director del 2009.

Fases del procés

  • INFORMACIÓ: Presentació al Consell de Barri i accions d’informació del procés.
  • DEBAT: Tallers comunitaris, temàtics i de validació.
  • RETORN I AVALUACIÓ: Treball amb el Grup Impulsor i de Seguiment i sessions obertes.
  • SEGUIMENT: Treball amb el Grup Impulsor i de Seguiment.